Podsjećaju se studenti druge godine da je za upis treće godine neophodan uslov odrađivanje studentske prakse, u trajanju od dvije nedjelje, koja se organizuje u ljetnjim mjesecima. Studenti mogu sami da obezbijede poslodavca za odrađivanje prakse. Ukoliko nisu u mogućnosti to sami da odrade, fakultet je u obavezi da im obezbijedi praksu.

S tim u vezi se pozivaju svi studenti druge godine da se jave Studentskoj službi najkasnije do 20. maja i popune prijavu za praksu. U prijavi je potrebno naznačiti da li je student sam obezbijedio poslodavca (ukoliko jeste, potrebno je da ostavi njegov kontakt) ili očekuje od fakulteta da to odradi. Studenti koji su u radnom odnosu nisu u obavezi da odrađuju ljetnju praksu, ali potvrdu da su u radnom odnosu treba da dostave studentskoj službi do 20. maja.
Prijave dostavljene nakon naznačenog roka neće biti razmatrane.

 

 

 

 

NA VRH