Procjena uticaja na životnu sredinu – prof.dr Dejan Filipović

 1. Zaštićena prirodna dobra u funkciji održivog razvoja
 2. Tretman i uloga zaštićenih prirodnih dobara u planskoj dokumentaciji u Crnoj Gori
 3. Analiza i ocena stanja životne sredine u zaštićenim prirodnim dobrima
 4. Ekonomsko - ekološki aspekt planiranja zaštićenih prirodnih dobara
 5. Procena uticaja planova i programa na zaštićena prirodna dobra

Korporativne finansije – prof.dr Ratimir Jovićević

 1. Struktura kapitala i mogući izbori.
 2. Mendžeri i ostali načini restruktuiranja i spajanja korporacija.
 3. Analiza tekućih mogućnosti finansiranja korporacija.
 4. Procjena minimalne stope prinosa za preduzeća.
 5. Povećanje vrijednosti preduzeća –sredstva i tehnike.

Marketing zasticenih podrucja – prof.dr Jelena Žugić

 1. Zeleni marketing - izazov za crnogorske kompanije
 2. Brendiranje crnogorskih nacionalnih parkova
 3. Uloga i značaj ekološke amalaže u savremenom marketingu
 4. Ekološki podobni proizvodi vs ekomanipulacija
 5. Integrisane marketing komunikacije u funkciji održivog razvoja Crne Gore

Izvori finansiranja zaštićenih područja i EU fondovi – doc.dr Jelena Janjušević

 1. Održivi turizam u funkciji zaštite resursa i prostora.
 2. Turizam u zaštićenim područjima u prostorno –planskoj dokumenatciji i strategijama razvoja turizma u Crnoj Gori.
 3. Održivi razvoj u CG- revizija Strategije održivog razvoja
 4. Indikatori uticaja ekonomskih aktivnosti na životne sredine (EU I UN metodologija)
 5. Odrzivi razvoj i kulturno nasljeđe

Finansijski menadžment zaštićenih oblasti – prof.dr Dragoljub Janković

 1. Primjer investicionog projekta u nacionalnom parku
 2. Održivi model finansiranja zaštićenih područja u Crnoj Gori
 3. Održivost recikliranja otpada u Crnoj Gori

 

 

 

 

NA VRH