Podsjećamo studente na obavezu redovnog plaćanja školarine. Studenti koji nisu izmirili dosadašnje finansijske obaveze prema fakultetu neće biti u mogućnosti da polažu kolokvijume.

 

 

 

 

NA VRH