Specijalističke studije - Nastavne liste

 

Predmeti : 

 Naziv predmeta : 

Naziv predmeta :

 Analiza finansijskih izvještaja

Korporativne finansije

 Ekonomska analiza                      

Kvantitativne metode

 Integrisane marketing  komunikacije

Marketing menadžment

 Istraživačko analitički marketing      

Menadžment kanala marketinga         

 

 

 

 

NA VRH