Na specijalističkim studijama će se ispiti, u okviru apsolventskog roka, održati po sljedećem rasporedu:

- Finansijska tržišta i institucije: 22. oktobar u 16:30,

- Finansijska regulativa i politika: 23. oktobar u 14h.

 

 

 

 

NA VRH