Montenegro Business School organizuje ljetnju školu "Summer School 2015." od 17. avgusta do 4. septembra. Pravo učestvovanja imaju studenti MBS fakulteta, studenti sa drugih univerziteta i drugi. Polaznici - studenti sa MBS mogu na kraju polagati predmet za ocjenu tj. kredite u okviru avgustovskog roka, pod uslovom da imaju pravo na to, tj. da su već odslušali predmet u okviru redovnog studija. Studenti sa drugih fakulteta mogu polagati ispit iz predmeta Ljetnje škole u okviru transfera kredita. Ostali polaznici mogu polagati ispit o čemu dobijaju potvrdu Fakulteta. Student može odabrati samo jedan predmet. Spisak predmeta objaviće se poslije 1. jula 2015. god. Cijena za polaznike Summer School-a je 90€ (nije uračunata naknada za polaganje u okviru avgustovskog roka). Informacije kod prodekanice doc. dr Marije Janković.​

 

 

 

 

NA VRH