Nastavno-naučno vijeće Montenegro Business School-a donijelo odluku da se produži praksa studenata, koji nijesu zaposleni, sa 15 dana na period do 3 mjeseca, prema posebnom programu koji će biti integrisan u redovni studij. Na ovaj način povećaće se mogućnost zapošljavanja svršenih studenata, jer će moći brže da se uključe u samostalnom obavljanju radnih zadataka kod poslodavaca ili u biznisu koji budu sami pokrenuli.

 

 

 

 

NA VRH