Nastava na osnovnim studijama Univerziteta Mediteran pocinje 23.09.2019. godine.

Organizovan je doček studenata prve godine studija u sledecim terminima (po fakultetima):
 
Pravni fakultet -sala 102 u 10h;
Fakultet za ekonomiju i biznis-sala P10 u10h;
Fakultet za turizam-sala P04 u11h;
Fakultet za strane jezike -sala 108 u 10h;
Fakultet za informacione tehnologije -sala P11 u 11h;
Fakultet vizuelnih umjetnosti -Likovni atelje u 10h.
 
Srecno!

 

 

 

 

NA VRH