Doc.dr Radislav Jovović izabran u zvanje docenta za predmete:

  • Finansijska analiza,
  • Analiza finansijskih izvještaja
  • Elektronsko poslovanje,

na VII sjednici Senata Univerziteta održanoj 12.07.2010.god

Doc.dr Ratimir Jovicević izabran u zvanje vanredni profesor za predmete:

  • Poslovne finansije,
  • Marketing usluga,
  • Korporativne finansije i
  • Finansijska analiza u marketingu

na XI sjednici Senata Univerziteta održanoj 13.01.2011.god.

 

 

 

 

NA VRH