KANDIDAT: Profesor dr Milenko Popovic
PREDMETI: Mikroekonomija, Monetarna ekonomija i Osiguranje i upravljanje rizikom
NAZIV PREDAVANJA: “Mikroekonomska analiza ponude rada umetnika”
TERMIN PREDAVANJA: 08. jul 2011. godine u 12 sati - amfiteatar

Fakulteta za poslovne studije “Montenegro Business School” Univerzitet Mediteran

Komisija za inaguraciono predavanje:

1. Prof. dr Janko Radulovic, V.D.Dekana Fakulteta za strane jezike Univerziteta
Mediteran
2. Doc. dr Dragoljub Jankovic, Dekan Fakulteta za poslovne studije ,,Montenegro
Business School”, Prorektor za finansije Univerziteta Mediteran
3. Prof. dr Damjan Šeckovic, nastavnik, Pravni fakultet Univerziteta Mediteran

 

 

 

 

NA VRH