Prorektorka za međunarodnu saradnju, prof. dr Marija Janković i savjetnik u Kancelariji za međunarodnu saradnju, Petar Krivokapić, boravili su na Politehničkom Univerzitetu u Tirani, Albanija, na poziv Nacionalne Kancelarije Erasmus+ Crna Gora.

Oni su učestvovali na kontakt seminaru "Worldwide Opportunities for Higher Education Cooperation" koji organizuje Nacionalna Agencija za Erasmus+ Holandija. Na Panel diskusiji Prorektorka Janković govorila je o trenutnoj dinamici Erasmus projekata i mobilnostima nastavnog osoblja i studenata, kao i o mogućnostima daljeg razvoja Univerziteta Mediteran čija su ciljna tržišta univerziteti Zapadne i Južne Evrope. Obzirom da je Crna Gora ekološka država i da se teži brendirati kao "green" destinacija, istakla je značaj usvajanja "green" koncepta rada univerziteta, kao i potrebu za ohrabrivanjem lica sa invaliditetom u cilju njihove pojačane internacionalne mobilnosti.

U bilateralnim sastancima sa holandskim univerzitetima, naš tim je predočio sva polja potencijalne saradnje i kooperacije za odabranim holandskim univerzitetima.


 

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH