Poštovane koleginice i kolege,

Dobrodošli na sajt Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta Mediteran.

Na Fakultetu za ekonomiju i biznis je obezbjeđena efikasna edukacija i visok nivo kvaliteta nastavnog procesa, uz visoke kriterijume i standarde studiranja po Bolonjskoj deklaraciji. Prednost studiranja na Fakultetu za ekonomiju i biznis se ogleda u obrazovanju specijalizovanih kadrova iz oblasti finansija, bankarstva, osiguranja, računovodstva i revizije, marketinga, odnosa sa javnošću i malog biznisa. Ovakav tip specijalizovanog profesionalnog obrazovanja je jedinstven u crnogorskom sistemu visokog obrazovanja. Poseban fokus stavljamo na obaveznost izvođenja praktiče nastave, gdje je našim studentima data mogućnost aktivnog učešća i praćenja savremenih tokova u oblasti marketinga i finansija u kompanijama sa kojima imamo saradnju. Studije su organizovane kao osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke i master studije, doktorske studije i primijenjene magistarske studije na engleskom jeziku (MBA studije). Tokom studija postajete aktivni učesnici nastavnog procesa, a na postdiplomskim studijama i participanti na naučno-istraživačkim projektima nastavnika i saradnika. Znanje koje ćete ponijeti sa Fakulteta za poslovne studije Vam otvara brojne mogućnosti zapošljavanja i garantuje preduslove da postanete lider u okruženju. Fakultet vodi politiku otvorenih vrata i ima redovne kontakte sa srednjoškolcima, studentima i cjelokupnom biznis i akademskom zajednicom. Naš cilj je da, po završetku studija na našem Fakultetu, uspješno primijenite stečena znanja i vještine u poslovnoj praksi i time doprinesete profesionalnoj afirmaciji i date doprinos razvoju svoje zemlje.

S poštovanjem,
Dekan,
Prof. dr Marija Janković

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH