Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Savo Marković i Prorektorka za međunarodnu saradnju, prof. dr Marija Janković, učestvovali su na Internacionalnoj radionici organizovanoj od strane UI Green Metrics Network na Univerzitetu Minho, u Bragi, Portugal, u periodu od 15-17 juna.

Predstavnici univerziteta, imali su priliku da kroz svoje naučne radove prikažu inovativne pristupe i primjere dobre prakse, u borbi protiv klimatskih promjena, promovišući očuvanje energije i voda, reciklaže i otpada i zelenog transporta. Rektor Univerziteta Mediteran, prof. dr Savo Marković, na organizovanoj poster sesiji, izlagao je naučni rad na temu "The role of universities in sustainable ecological development with reference to Montenegro", osvrćući se na pitanja održivog razvoja crnogorske privrede, sa posebnim akcentom na: održivi turizam, poljoprivredu, organsku proizvodnju , očuvanje biodiverziteta, zelena područja i ekologiju mora. Prorektorka za međunarodnu saradnju, prof. dr Marija Janković predstavila se sa temom " Increasing the awareness of students at Montenegrin universities about the importance of sustainable development". U svom radu istraživala je stepen svjesnosti kod studenata o primjeni "green" koncepta u radu univerziteta, sa zaključkom da je ona na niskom stupnju, te da univerziteti treba da budu više posvećeni inicijativama za zaštitu životne sredine i promociji "green" koncepta rada.

UI Green Ranking Network broji zajednicu od 1.050 univerziteta iz 85 zemalja svijeta i ima za cilj podsticanje prakse održivosti na univerzitetima širom svijeta, kroz medjunarodna univerzitetska partnerstva i saradnju.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH