Privredna komora Crne Gore organizovala je seminar na temu "Uspostavljanje i evaluacija sistema internih kontrola”, na kojem je predavač bio prof. dr Ivo Županović. Prof. dr Županović je redovni profesor iz oblasti finansijske analize, finansijskog menadžementa, upravljanja prihodima i upravljanja rizicima kontrole i revizije na Fakultetu za ekonomiju i biznis Univerziteta "Mediteran" Podgorica. On je ukazao na važnost internih procedura kao kontrolnih mehanizama, kao i neophodnosti saradnje službi interne revizije i interne kontrole.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH