Magistarski rad kandidatkinje Danke Stijepović, pod naslovom "PRIMJENA STRATEGIJA I TAKTIKA U ODNOSIMA S JAVNOŠĆU U UNAPREĐENJU ODRŽIVOG RAZVOJA NACIONALNOG PARKA DURMITOR“ stavljen je na javni uvid od 04.11. svakog radnog dana od 8-16h u prostorijama Biblioteke Univerziteta.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH