Magistarski rad kandidata Ivane Marković, pod naslovom "“ULOGA ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U OCJENI POSLOVANJA KOMERCIJALNIH BANAKA U CRNOJ GORI”“ stavljen je na javni uvid od 20.10. svakog radnog dana od 8-16h u prostorijama Biblioteke Univerziteta.

Primjedbe na master rad mogu se dostaviti Fakultetu u roku od 15 dana od dana isticanja ovog obavještenja na oglasnoj tabli Fakulteta i web sajtu Fakulteta za ekonomiju i biznis Univerziteta “Mediteran” Podgorica.

 

 

 

 

Kontaktirajte nas

NA VRH