Pojam učenja na daljinu

NOVO od septembra 2010. god. za brucoše i ostale studente koji su zaposleni ili žive van Podgorice:
Kombinovani način studiranja omogućava studentima da studiraju na daljinu korišćenjem naše internet platforme DLS za učenje uz, tokom semestra, povremeno praćenje predavanja i vježbi (prije ili poslije podne, odnosno subotom) na Fakulteta za ekonomiju i biznis prema planovima rada nastavnika i saradnika. Studenti obavljaju prezentaciju svojih seminarskih i drugih radova, te polaganje kolokvijuma i završnih ispita isključivo na Fakulteta za ekonomiju i biznis.

Pojam učenja na daljinu

Američka asocijacija za učenje na daljinu (The United States Distance Learning Association), definiše pojam učenja na daljinu kao:

"Dostizanje znanja i vještina kroz dostavljene informacije i uputstva, primjenom razlicitih tehnologija i ostalih formi učenja na daljinu."

Učenje na daljinu (Distance learning system – DLS) predstavlja izvodjenje treninga, učenja ili edukativnog programa elektronskim putem, najčešće putem Interneta. Zasniva se na korišćenju savremene računarske i kominukacione tehnologije. Podrazumijeva postojanje predavanja i vježbi na Internetu, CD ili DVD mediju, konsultacije sa predavačima putem Interneta, protok elektronske pošte među učesnicima, postojanje foruma, testiranje na Internetu, video konferencije i sl.

Uvodjenje obrazovanja na daljinu možemo sagledati i kao evolutivan razvoj novog načina obrazovanja. Učenje na daljinu odnosno "distance learninig" ujedno je izazov i oruđe za poboljšanje i unapredjenje obrazovnih procesa kod nas i jedan je od temelja za nove i bolje načine upravljanja znanjem. Intenzivno uvodjenje informacionih tehnologija u obrazovne procese postao je prioritet modernih visokoobrazovnih institucija širom svijeta.

Fakultet za poslovne studije je uveo "distance learning" kao novi metod obrazovanja na kvalitetan i odgovoran način. Prilikom pripreme uvođenja ovakvog načina obrazovanja MBS je vodio računa o preporukama i iskustvima vodećih svjetskih institucija i organizacija koje propisuju određene standarde i sisteme za obezbjeđenje kvaliteta prilikom izvodjenja nastave na daljinu.

Učenje preko Interneta

Učenje putem Interneta može se definisati kao oblik edukacije u kojem se nastavni sadržaji prezentiraju polaznicima putem Interneta. Pri tome je osnovni zahtijev koji se postavlja pred učesnike obrazovnog procesa posjedovanje računara s priključkom na Internet. Kada je riječ o programskoj podršci koja se koristi prilikom edukacije putem Interneta, najčešće se koriste tzv. Courseware alati, koji omogućuju skladištenje obrazovnih sadržaja na Web Serveru i njihovo povezivanje, komunikaciju među učesnicima obrazovnog procesa, upravljanje učenjem te provjeru znanja putem raznih testova za samoprovjeru.

OBUKA ZASNOVANA NA WEBU, WBT–WEB BASED TRAINING se vrši objavljivanjem sadržaja za učenje na WEB sajtu (Internet prezentaciji) obrazovne ustanove. Prednosti ovakvog metoda distribucije materijala za učenje su: brza distribucija - učenici preko WWW pristupaju ponudjenom materijalu, moguće je uključiti hipermedijske materijale, servis mogu koristiti pojedinci ili grupe istovremeno, mogućnost povezivanja „linkovanja”, multimedijalnost sadržaja, jednostavnost obnavljanja i publikacije sadržaja, mogućnost administriranja pristupa, interaktivnost sadržaja itd.

E-mail je najjednostavniji oblik asinhrone interakcije i najčešće se koristi samo kao dodatak uz druge oblike komunikacije. Prednosti korišćenja e-maila: jednostavnost pri korišćenju, komunikacija je privatna, omogućava dovoljno vremena za razmišljanje i odgovor.

Mailing liste su servis sa sličnim oblikom interakcije, prednosti i nedostaci kao e-mail, prednosti poštanskih listi i obezbeđuje jednostavnost u korišćenju, prilagodjenost radu s grupom, omogućava deljenje studenata i organizaciju u nekoliko manjih grupa čiji učesnici imaju određene srodne karakteristike.

On-line forumi kao i liste omogućavaju javne rasprave, šalju se pitanja, odgovori, razmjenjuju mišljenja, moguće je otvoriti vlastitu diskusijsku grupu po određenoj temi. Ovaj način komunikacije omogućava da velike datoteke ne zauzimaju prostor na našim diskovima, omogućavaju obučavanje prepiskom, upotrebom prenosa fajlova, za prenos materijala kursa, i formiranje oglasnih tabli za komunikaciju sa nastavnikom.

Internet relay chat (IRC) je sinhrona komunikacija bazirana na tekstualnim porukama preko Interneta ili Intraneta u stvarnom vremenu i omogućava povezivanje učenika s približno jednakim znanjem, ravnopravnost učenika, objektivnost ocjene i mogućnost nadoknađivanja propuštenog sadržaja.

Fakulteta za ekonomiju i biznis koristi tzv. KOMBINOVANI PRENOS koji obuhvata djelimično korišćenje Web-a, pomenutih Internet servisa kao i materijala na čvrstim diskovima za prenos fajlova. Ovakav pristup obezbjeđuje kvalitetan e-learning sistem koji pruža najbolje od CBT i WBT dok se u isto vrijeme minimalizuju mane svakog od pristupa.

 

 

 

 

NA VRH