OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE

Studijski programi

Studijski programi su bazirani na Bolonjskoj deklaraciji i normativima i standardima Evropskog sistema transfera kredita.

Trajanje

Tri akademske godine

Završetak osnovnog studija

Osnovne studije se završavaju kada student položi sve predmete predviđene nastavnim programom i odbrani diplomski rad. Time sakupi 180ECTS kredita.

Studijski smjerovi i usmjerenja

Osnovni studij ima dva smjera:

 • Finansijski menadžmet
 • Marketing menadžment

Prva godina je zajednička za oba studijska programa.

Na trećoj godini studija student se opredjeljuje za jedno od dva podusmjerenja.

Za studijski program Finansijski menadžment usmjerenja su:  

 1. Bankarstvo i osiguranje
 2. Računovodstvo i revizija
 3. Mali biznis

Za Marketing menadžmet podusmjerenja su:

 1. Međunarodni marketing
 2. Odnosi s javnošću (Public relations)

Naziv diplome

Bechelor finansijskohg menadžmenta, odnosno Bechelor u marketingu

Nastavni plan

Osim predmeta kojima se stiču specijalizovana znanja iz oblasti finansija i marketinga, student izučavaju i one društvene nauke sa kojima su ove oblasti blisko povezane (Sociologija, Pravo EU, Poslovno pravo i dr).

Poslovni engleski jezik se izučava tokom sve tri godine studija

Izborni predmeti omogućavaju da student detaljnije izučava one oblasti za koje bude pokazao najveće interesovanje.

Način pohađanja nastave

Nastava se izvodi po unaprijed definisanom rasporedu izvodjenja predavanja/vježbi, svim radnim danima (osim vikendom)

Za studente koji su zaposleni ili žive van Podgorice prilagodjen je kombinovani način studiranja, korišćenjem internet platforme DLS (Distance Learning System) za učenje na daljinu.

Način polaganja ispita

Svi predmeti su jednosemestralni. Studenti prezentiraju svoje seminarske i druge radove, imaju kolokvijume i na kraju semestra polažu završne ispite.

Praksa

Nakon druge godine studija student oba smjera odrađuju obaveznu dvonedeljnu praksu u kompanijama i institucijama sa kojima Fakultet ima saradnju.

Gdje nakon osnovnih studija?

Naši programi uspješno povezuju teoriju i praksu, tako da odgovore potrebama savremenog tržišta rada. Svršeni studenti se zapošljavaju u svojim kompanijama, malim i srednjim preduzećima, marketinškim kompanijama, bankama, osiguravajućim kućama, lokalnoj samoupravi, ministarstvima i drugim državnim ustanovama i dr.

Školarina

Školovanje je besplatno za I godinu za lučonoše A i B i 5%.

Školarina za ostale je 1200€ po akademskoj godini ako se iznos školarineuplaćuje jednokratno na početku školske godine.

Mogućnost plaćanja školarine u ratama:

 • U dvije rate na početku prvog i na početku drugog semestra po 675€
 • U 10 mjesečnih rata po 120€ uz prethodnu jednokratnu uplatu od 300€
 • Mogućnost uzimanja namjenskih kredita kod ATLAS Banke za finansiranje školarine
 • Povoljnosti ukoliko već studira član porodice na našem Fakultetu, kroz samanjenja visine školarine za jednog studenta
 • Dodatne informacije +382(0)20 208 161 i +382(0)20 208 145

Stipendije i nagrade

Na kraju svake školske godine 5% najboljih studenata stipendirano je od strane Fakulteta, kroz oslobađanej obaveze plaćanaj školarine za narednu školsku godinu.

Atlas fondacija svake godine dodjeljuje nagradu najboljem student Fakulteta za poslovne studije Univerziteta Mediteran.

Međunarodna saradnja i programi mobilnosti

Evropski programi saradnej kao što su: TEMPUS, ERASMUS MUNDUS, CEEPUS, UGRAD, ERASMUS + i sl.

Univerzitet je partner u međunarodnom program mobilnosti EUROWEB –pa student mogu jedan dio svog školovanja provesti na nekom od evropskih univerziteta kao što su: Westminster University (London, VB), Universitz of L’ Acquila (Italija), VU University (Amsterdam, Holandija), University of Paderborn (Njemačka), Abo Academy (Finska), Sofia University St. Kliment Ohridski (Bugarska), Politechnica University Bucharest (Rumunija), Universitat de les Illes Baleares (Španija), Gazi University i Turgut Ozal University (Ankara, Turska) i Aydin University (Istanbul, Turska).

Adresa

PC “Palada”, ul. Serdara Jola Piletića bb, 81000 Podgorica

Kontakti

Dekan: Prof. dr Dragoljub Janković

Prodekan: Doc. dr Marija Janković

Sekretar: Vesna Mijatović

   +382(0)20 208 161 i +382(0)20 208 145

+382(0)20 208 145

 1. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

 

 

 

 

Pitajte nas

NA VRH