• Menadzment kanala marketinga – naknadno
  • Revizija javnog sektora – 15.03.2019. Sala 109
  • Kvantitativne metode za finansije – 22.03. u 13h – Sala P10
  • Standardi finansijskog izvjestavanja – 21.03. u 16.30h Sala P07
  • Interna revizija i kontrola – 18.03. u 17h Sala P09
  • Korporativne finansije – 20.03. u 15.30h Sala P11

 

 

 

 

NA VRH