Specijalističke studije - Studijski program
Računovodstvo i revizija 

 

I semestar - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Finansijski menadžment

I

2+2

6

 Standardi finansijskog izvještavanja(primjena  MRS/MSFI)      

I

3+2

7

 interna revizija i kontrola

I

2+2

6

 Računovodstvo finansijskih institucija

I

2+2

6

 Izborni predmeti : 

  • Kvanititativne metode za računovodstvo i reviziju
  • Kodeks profesionalne etike računovođa i revizora

I

2+2

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 

II semestar - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Međunarodni standardi revizije i revizijski  zaključni izvještaj

II

2+2

7

 Revizija javnog sektora 

II

2+2

5

 Strategijsko upravljačko računovodstvo

II

3+2

6

 Izborni predmeti : 

  • Priverdno i poresko pravo CG i EU
  • Finansijsko izvještavanje za menadžment 

II

2+2

4

 Specijalistički rad

8

 Ukupno ECTS kredita

30

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH