Specijalističke studije - Studijski program
Marketing menadžment - Marketing usluga

 

I semestar- MARKETING USLUGA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Istraživačko-analitički marketing

I

2+2

8

 Marketing menadžment       

I

2+2

8

 Menadžment kanala marketinga

I

2+1

7

 Integrisane marketing komunikacije  

I

2+1

7

 Ukupno ECTS kredita

30II semestar- MARKETING USLUGA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Brend menadžment

II

2+1

7

 Finansijska analiza u marketingu       

II

2+2

8

 Izborni predmet :

  • Odnosi s javnošću - strategije i taktike
  • Menadžment lanca snadbijevanja

II

2+1

7

 Specijalistički rad  

8

 Ukupno ECTS kredita

30

 

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH