Magistarske studije - Studijski program
Marketing menadžment - Poslovni marketing

 

I semestar - POSLOVNI MARKETING

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Trgovinski menadžment

I

2+2

8

 Marketing odnosa sa kupcima

I

2+2

8

 Elektronski marketing 

I

2+2

7

 Izborni predmet : 

  • Međunarodno poslovanje i marketing
  • Business to Business marketing
  • Dizajniranje organizacije marketinga

I

2+1

7

 Magistarski rad

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60


Marketing menadžment - Marketing usluga

 

I semestar - MARKETING USLUGA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Međunarodno poslovanje i marketing

I

2+2

8

 Marketing finansijskih usluga

I

2+2

8

 Trgovinski marketing

I

2+2

7

 Strategijski marketing

I

2+1

7

 Magistarski rad

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH