Magistarske studije - Studijski program
Finansijski menadžment - Bankarski menadžment

 

I semestar - BANKARSKI MENADŽMENT

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Bankarski menadžment

I

2+2

8

 Investiciono bankarstvo

I

2+2

7

 Upravljanje rizicima

I

2+2

8

 Elektronsko bankarstvo

I

2+1

7

 Magistarski rad

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60

 

Finansijski menadžment - Menadžment investicija

 

I semestar - MENADŽMENT INVESTICIJA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Vrednovanje korporacija i  projekata

I

2+2

8

 Portfolio menadžmenta

I

2+2

7

 Investiciono bankarstvo

I

2+2

8

 Izborni predmet :

  • Finansijski derivati
  • Investicije u nekretnine

I

2+1

7

 Magistarski rad

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60


Finansijski menadžement - Menadžment rizika

 

I semestar - BANKARSKI MENADŽMENT

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Upravljanje finansijskim rizicima

I

2+2

8

 Upravljanje operativnim uslugama

I

2+2

8

 Instrumenti upravljanja rizicima

I

2+2

7

 Izborni predmet : 

  • Portfolio menadžmenta
  • Evaluacija investicionih projekata
  • Bankarski menadžment

I

2+1

7

 Magistarski rad

II

 

30

 Ukupno ECTS kredita

60

 

 

 

 

Pitajte nas

Kontaktirajte nas

NA VRH