Kandidat mr Vladan Martić javno će braniti doktorku disertaciju pod naslovom Primjena XBRL- A u funkciji unapređenja kvaliteta finansijskog izvještavanja u Crnoj Gori, u ponedjeljak, 03.07.2017. godine sa početkom u 10 časova u Sali 2 Univerziteta, pred komisijom u sastavu:

  • prof. dr Zoran Todorović, predsjednik,
  • prof. dr Slobodan Malinić, mentor,
  • prof. dr Sonja Pravilović, član.
NA VRH