U ponedeljak, 15. maja ove godine, studenti specijalističkih studija Fakulteta za poslovne studije, smjer Finansijski menadžment, posjetili su Centralnu banku Crne Gore.

Ljubazni domaćini su održali predavanja o mjestu i ulozi Centralne banke u finansijskom sistemu Crne Gore i njenoj funkciji u oblasti kontrole bankarskog sistema.

Za studente je posjeta bila izuzetno korisna, jer su imali priliku da se detaljnije upoznaju sa funkcionisanjem vrhovne institucije monetarnog sistema Crne Gore, o kojoj su prethodno stekli osnovna teorijska znanja.

NA VRH