Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica, organizovala je 26. aprila 2017. godine seminar na temu „Marketing usluga“, gdje je predavač bila prof. dr Jelena Žugić.

Seminar je bio namijenjen marketing, brand, product, category te business development menadžerima i direktorima prodaje, vlasnicima privatnih firmi, predstavnicima javnih preduzeća. Rukovodilac Sektora za obrazovanje Privredne komore Crne Gore dr Mladen Perazić kazao je da razvojem privrede i društva dolazi do ekspanzije uslužnog sektora, te da zbog značaja uslužnih delatnosti za nacionalnu ekonomiju, marketing usluga jedinstveno područje primjene koje zahtijeva poseban pristup. Vladimir Pavićević iz Sekretarijata za rad, mlade i socijalno staranje istakao je da je značaj marketing usluga u Crnoj Gori veliki imajući u vidu dominaciju uslužnih djelatnosti u našoj privredi. Tokom seminara, profesorica Žugić je stavila akcenat na primjere iz crnogorske prakse, zatim na značaj istraživanja tržišta, segmentiranja potrošača, strategije uslužnog preduzeća u situacijama nezadovoljstva potrošača, kreativnih radionica. Posebno je predstavljeno kako izgleda marketing usluga na primjeru banaka, osiguravajućih društava, turističkih organizacija i hotela.

NA VRH