Osnovne studije - Studijski program

Finansijski menadžment 

 

I godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Mikroekonomija

I

4+2

7

 Poslovna informatika                       

I

2+3

6

 Sociologija   

I

3+2

6

 Biznis matematika                        

I

3+3

6

 Engleski jezik I

I

1+3

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 

I godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Osnovi marketinga

II

3+2

6

 Osnovi menadžmenta                       

II

3+2

6

 Makroekonomija                           

II

3+2

7

 Poslovno pravo

II

3+3

6

 Engleski jezik I

II

1+3

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 

II godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Ekonomija evropskih integracija

III

3+2

6

 Poslovne finansije

III

3+2

6

 Biznis statistika      

III

3+3

6

 Finansijsko računovodstvo

III

3+3

7

 Engleski jezik II

III

1+3

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 

II godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Monetarna ekonomija

IV

2+3

6

 Javne finansije             

IV

3+2

6

 Finansijska tržišta           

IV

3+2

6

 Upravljačko računovodstvo

IV

3+3

7

 Engleski jezik II

IV

1+3

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 

III godina

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Bankarstvo

V

3+3

7

 Elektronsko poslovanje                   

V

3+2

6

 Investicije

V

3+2

6

 Uvod u ekonometriju                       

V

2+3

6

 Engleski jezik III

V

1+3

5

 Ukupno ECTS kredita

30

 
Student se u VI semestru opredjeljuje za jedno od dva usmjerenja :

  • BANKARSTVO I OSIGURANJE
  • RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

III godina - BANKARSTVO I OSIGURANJE

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Međunarodne finansije

VI

3+2

6

 Osiguranje i upravljanje rizikom     

VI

2+3

6

 Bankarsko poslovanje i
 e-ekonomija

VI

3+2

6

 Engleski jezik III     

VI

1+3

5

 Izborni predmet kao završni rad

VI

3+3

7

 Ukupno ECTS kredita

30

 

III godina - RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 Naziv predmeta

Semestar 

Broj časova predavanja i vježbi nedjeljno  ECTS 

 Međunarodne finansije

VI

3+2

6

 Finansijska analiza     

VI

2+3

6

 Kontrola i revizija

VI

3+2

6

 Engleski jezik III

VI

1+3

5

 Izborni predmet kao završni rad

VI

3+3

7

 Ukupno ECTS kredita

30

 

 

 

 

 

 

NA VRH